6.Agricultural economic management Research Center

Agriculturaleconomic management Research Center

ØGAO qiang

ØQIN hong

ØLU kun

ØSHI lei

ØCHEN yusheng

ØLI xianbao


Name

Title

direction

GAO qiang

Professor

Agriculture Economic Theory and Policy, Marine Economics

HAN liming

Professor

Agricultural Product Trade, Marine Fishery Economics

QUAN xijian

Professor

Urban Economic Development

WANG miao

Professor

Agriculture Enterprise Management, Marine Management

QING hong

Associate professor

Agriculture Economic Theory and Policy

WANG fulin

Associate professor

Rural Economics,Land Administration

LU kun

Associate professor

Agriculture Enterprise Management,Marine Fishery Economics

SHI lei

Lecturer

Fishery Economics and Agriculture Economics

CHEN yusheng

Lecturer

Agriculture Economic Theory and Policy, Marine Economics

LI xianbao

Lecturer

Agriculture Economic Theory and Policy