Team of International Office

Contact Information

  

Position

Name

Telephone
(0532)

Email

Room

Director

宋文红/
Dr. SONG Wenhong

66782826

songwenhong@ouc.edu.cn

R. 346

Deputy Director

王汉林 /
Mr. WANG 

Hanlin

66782436

whl@ouc.edu.cn

R. 365

Deputy Director

段文鹏 /
Mr. DUAN 

Wenpeng

66786576

dwpqz@ouc.edu.cn

R. 365

Deputy Director

唐庆娟/
Dr. TANG Qingjuan

66782591

tangqingjuan@ouc.edu.cn

R. 365

IAMRI Office/
European Affairs

万倩/
Ms WAN Qian

66786889

wanqian@ouc.edu.cn

R. 348

Student Exchange Programs/Asian-African Affairs

梁泰铭/
Mr LIANG Taiming

66786570

liangtaiming@ouc.edu.cn

R. 352

Americas and Oceania Affairs

潘延君/
Mr. PAN 

Yanjun

66786570

panyanjun@ouc.edu.cn

R. 352

Foreign Experts & 
Exchanges

朴吉淑 /
Ms PIAO Jishu

66786552

piaojishu@ouc.edu.cn

R. 363

刘岳/

Mr. LIU Yue

66786552

liuyue@ouc.edu.cn

R. 363

Affairs for Hongkong,
Maco & Taiwan

赵一鸣/

Ms ZHAO Yiming

66786575

zhaoyiming@ouc.edu.cn

R. 361

Exit-Entry Service

卢瑶/
Ms LU Yao

66782806

luyao@ouc.edu.cn

R. 361

王青/
Ms WANG 

Qing

66782806

wangqing@ouc.edu.cn

R. 361

罗春燕/
Ms LUO 

Chungyan

     66782806    luochunyan@ouc.edu.cn         R. 361

Translation Office

徐德荣/
Mr. XU Derong

66782872

77david@163.com

R. 367

Translation Office

于泓/

Ms YU Hong

66782872

yuhong@ouc.edu.cn

R. 367

Information Service/
General Affairs

宋威娇/

Ms SONG Weijiao

66786553

wjsong@ouc.edu.cn

R. 352

Information Service/
General Affairs

曲 静/
Ms QU Jing

66786553

qujing@ouc.edu.cn

R. 352

Guesthouse of Foreign Experts

王淑红/
Ms WANG 

Shuhong


waizhuangongyu@ouc.edu.cn

Guesthouse of Foreign Experts