Administration & Staff
   
 
 

College administration

Dean : Xie, Shusen

Vice dean : Cao, Shengshan

Vice dean : Li, Changjun

Vice dean : Wang, Weiguo

Vice dean : Liu, Zhonghua

Assistant dean : Zhang, Linjie

Assistant dean : Wang, Jian

 

College office

Director : Zhao, Hongqing

Secretary : Wang, Xi

Secretary : Gao, Yuan

Secretary : Ding, Yuan

Laboratory Managers : Wang, Ping